Msza święta w hali sportowej

przygotowania do Światowych dni Młodzieży 2023

Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy wraz z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.

Papież Franciszek wyznaczył tematy kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które pomogą nam się przygotować:

  • 35. Światowy Dzień Młodzieży, 2020: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (Łk 7,14)
  • 36. Światowy Dzień Młodzieży, 2021: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16)
  • 37. Światowy Dzień Młodzieży, 2022: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39)

Wspólne rekolekcje

Zaplanuj z wyprzedzeniem ten duchowy czas. Miejsce: Święta Góra w Gostyniu .
Terminy: 25-27.11.2022 oraz 19-21.05.2023

Modlitwa za Światowe Dni Młodzieży

Każdy 13 dzień miesiąca jest wyznaczony jako Dzień Modlitwy za ŚDM Lizbona 2023. Dla wielu data ta wywołuje oczywiste skojarzenie – Fatima. To właśnie Matce Bożej z Fatimy chcemy zawierzyć czas przygotowań i całe Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Zapraszamy do modlitwy różańcowej w tej intencji.

Masz wiadomość: Materiały informacyjne

Są to materiały zaproponowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne nawiązujące to tematów wyznaczonych przez Papieża Franciszka. Szczegółowe informacje i materiały do pobrania można znaleźć tutaj