ŚDM – Papież i Młodzi. Razem

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011).

Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne współczesnemu światu.

W lipcu 2013 roku (Rio de Janeiro), lipcu 2016 (Kraków) oraz w styczniu 2019 (Panama City) z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2022 roku w Lizbonie. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa, w kwietniu 2020 roku świat obiegła informacja, że Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie zostają przełożone na 2023 rok.

ŚDM – spotkania na temat

Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą będą medytować młodzi, gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM. W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych „triduum katechetycznym”.

Tematem spotkania w Lizbonie wyznaczonym przez papieża będą słowa z Ewangelii wg św. Łukasza  “Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). W 2020 roku będą nam towarzyszyły słowa: “Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14), a hasłem na 2021 rok będą słowa “Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (por. Dz 26, 16).

Czym są ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

  Kto jest ich autorem?

  Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002).

   Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

   Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

   Ile czasu trwają ŚDM?

   ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.

   Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

   Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych w 2023 roku będzie to Lizbona. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM. Wydarzeniom Centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Targi Powołaniowe.

   Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?

   Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

    WAŻNE DOPOWIEDZENIE

    Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji o uczestnictwie, a kończy wraz z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.